Social :

โบราณว่าหาฤกษ์สึกพระไม่ดี อาจกลายเป็นคนวิกลจริต

14 ก.ย. 63 20:09
โบราณว่าหาฤกษ์สึกพระไม่ดี อาจกลายเป็นคนวิกลจริต

โบราณว่าหาฤกษ์สึกพระไม่ดี อาจกลายเป็นคนวิกลจริต

โบราณว่าหาฤกษ์สึกพระไม่ดี อาจกลายเป็นคนวิกลจริต

ดวงวันนี้ สมัยโบราณสร้างบรรทัดฐานว่าการบวชคือภารกิจหนึ่งของลูกผู้ชาย กล่าวคือเมื่อผู้ใดเกิดเป็นชายแล้วจะต้องบวชพระ เวลาพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ เรื่องนี้อาจเพราะอุบายคนโบราณว่าพระจะได้ศึกษาพระธรรม ขัดเกลากิเลส ฝึกวินัย สร้างภาวะผู้นำครอบครัว รับราชการสร้างชาติเป็นคนดีในอนาคต แต่เชื่อไหมว่าก่อนจะสึกจากความเป็นพระ ความเชื่อคนโบราณว่าฤกษ์สึกไม่ดีอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงแก่ผู้บวช

     การเลือกฤกษ์บวชอาจสำคัญน้อยกว่าฤกษ์สึก เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเรื่องฤกษ์การบวชสำคัญเท่าใดนัก ทรงสอนแค่ว่าการทำความดีทำเมื่อใดก็ได้ไม่ต้องรอ การบวชเป็นการทำดีอย่างหนึ่งเช่นกัน แต่อย่าลืมว่าขณะบวชพระนั้น ผู้บวชจะต้องรักษาศีล และข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหลายข้อ รวมทั้งจำต้องทนต่อสิ่งเร้ายั่วเย้าอีกมากมายจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทั้งปัญหาสังคม เทคโนโลยี และพฤติกรรมมนุษย์ สิ่งเหล่านี้คือกิเลส จนกระทั่งมีอันต้องโดนบังคับสึกก่อนเวลา ดังนั้นผู้ที่จะบวชควรปรึกษาเจ้าอาวาสก่อนแล้วหาฤกษ์งามยามดีจากวันเดือนปีเกิด ตกฟากของแต่ละคน ให้ตรงกับฤกษ์ดี เพราะแต่ละเดือนจะเปลี่ยนไปไม่ตรงกัน จะได้เปลี่ยนจากการเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสหนาเป็นเพศบรรพชิตที่ละกิเลสอย่างน้อยจะได้ไร้อุปสรรคในการบวช กิเลสจะได้ไม่เข้ามากล้ำกลายจนกระทั่งโดนจับสึกอย่างที่เป็นข่าวจากสื่อทีวี

     เนื่องจากการบวชอาจทำให้บางคนทรมานจากการรักษาศีล และข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหลายข้อจนมีเหตุต้องลาสึกก่อนเวลาอันควร ปัจจุบันบางวัดจัดการคนที่เริ่มบวชโดยแต่งชุดขาวรักษาศีลก่อนบวช ทดลองใช้ชีวิตการบวช ทดลองรักษาศีล อดข้าวเย็น อยู่ในวินัยก่อนที่จะรักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ


     ส่วนการสึก ความเชื่อคนโบราณว่าจะต้องหาฤกษ์สึกเพราะ การใช้ชีวิตเป็นพระสงฆ์จะสงบ ไม่วุ่นวายสับสน แล้วสึกออกมาสู่สังคมภายนอกอย่างทันทีทำให้ผู้ที่เคยบวชเกิดความรู้สึกไม่เคยชิน ต้องสับสนวุ่นวายใจ คนกระทั่งบางคนปรับตัวไม่ทันกลายเป็นคนวิกลจริตก็มี ดังนั้นการเลือกฤกษ์สึกดีจะได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ทำการค้าก็ร่ำรวย รับราชการก็รุ่งเรือง ประหนึ่งว่าการสึกไม่ดูฤกษ์เปรียบได้จากเวลาเราออกเรือเดินทะเลอาจมีคลื่นแรง พายุแรงทำให้เรือล่มได้ แต่ในทางตรงกันข้ามฤกษ์สึกดีคลื่นลมสงบเดินเรือไม่เกิดอุบัติเหตุนั่นเอง

     ฤกษ์สึกพระผู้ใหญ่จะเลือกดาวเจ้าการฤกษ์และความเหมาะสมกับเหตุการณ์โดยนำวันเดือนปีเกิด ตกฟากของผู้บวชให้ตรงกับฤกษ์ดี และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขณะนั้นว่าอาจส่งผลทางจิตใจกับผู้บวชเวลาสึกออกไปหรือไม่ กล่าวคือบางเดือนอาจมีสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง การที่ผู้บวชสึกอาจไปใช้ชีวิตอย่างไม่ปกติสุขเกิดความกดดันสูง อาจยังไม่ได้สึก ทั้งนี้อาจพิจารณาบุคลิกและอายุการบวช เพราะบางพระสงฆ์บางรูปบวชนานและฉลาดมีสติ ปัญญาการแก้ปัญหาที่เกิดได้ในขณะที่บางรูปแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเวลาสึกออกไปไม่ได้ พระผู้ใหญ่จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ

     ชายที่ผ่านการบวชโบราณว่าเป็นคนสุก เพราะการบวชจะดัดสันดานคนที่มีกิเลสราคะ ตัณหา กลับกลายเป็นคนที่มีสติ อยู่ในศีลธรรม อยู่ในสังคมอย่างสันติสุข

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy