Social :

ประกาศจาก... การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563

15 ก.ย. 63 18:09
ประกาศจาก... การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563

ประกาศจาก... การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563

ประกาศที่ ฝทม. 4/2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 22 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)
จำนวน 22 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,350 บาท


 

คุณสมบัติ
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 18 - 28 ปี สูง 160 - 185 ซม.
- แข็งแรง ว่ายน้ำได้

การรับสมัครสอบ
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ที่เว็บไซต์  http://www.mea.or.th/  หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy