Social :

เลขาฯประธานสภา ยันพิจารณางบฯ 64 ไม่ล่าช้า อยู่ในกรอบ 105 วัน

16 ก.ย. 63 11:09
เลขาฯประธานสภา ยันพิจารณางบฯ 64 ไม่ล่าช้า อยู่ในกรอบ 105 วัน

เลขาฯประธานสภา ยันพิจารณางบฯ 64 ไม่ล่าช้า อยู่ในกรอบ 105 วัน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. เวลา 10.25 ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรอบเวลาในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่า สภาฯ ได้รับร่างฯ จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.63 บรรจุในระเบียบวาระ 24 มิ.ย.63 พิจารณาในวาระรับหลักการ 1-3 ก.ค.63 และมีการตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ จำนวน 72 คน และเมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้บรรจุร่างฯหลังจากที่ กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ โดยในวันนี้ (16ก.ย.) และวันที่ 17 ก.ย. สภาฯ กำลังพิจารณาร่างฯ ในวาระ 2 ลงรายมาตราทุกมาตรา


"อย่างไรก็ตาม นายชวน
หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปราย แปรญัตติ หรือสงวนคำแปรญัตติอย่างเต็มที่ หากไม่ทันในวันที่ 17 ก.ย. อาจขยายไปถึงวันที่ 18 ก.ย.นี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 105 วัน จะสิ้นสุดในวันที่ 28 ก.ย.นี้ ดังนั้นเมื่อการพิจารณาวาระ 2 แล้วเสร็จในวันที่ 18 ก.ย.นี้ ก็จะส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณาต่อไป"

ด้านนพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวว่าร่างพ.ร.บ.งบฯ 64 มีความล่าช้านั้น จึงไม่เป็นความจริง เพราะการพิจารณายังถือว่ายังอยู่ในกรอบเวลาของกฎหมายคือจำนวน 105 วันขอบคุณข้อมูล - สยามรัฐ

โพสต์โดย : Ao