Social :

คนโบราณมีวิธีขอขมากันอย่างไร

16 ก.ย. 63 20:09
คนโบราณมีวิธีขอขมากันอย่างไร

คนโบราณมีวิธีขอขมากันอย่างไร
คนโบราณมีวิธีขอขมากันอย่างไร 

การทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกโกรธคนโบราณเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะสร้างศัตรู สร้างความไม่สบายใจ รวมทั้งจะเกิดปัญหาความขัดแย้งแตกความสามัคคี ดังนั้นคนโบราณตระหนักเรื่องการขอโทษกันอย่างเป็นพิธีเริ่มจาก...

     กรณีรุ่นเดียวกันยกมือไหว้แล้วกล่าวคำขอโทษ อาจเลี้ยงอาหารเป็นการขอขมา

     กรณีเราเคยล่วงเกินนักบวช นักพรต พระสงฆ์ เตรียมดอกไม้ธูปเทียนแพพร้อมพวงมาลัยหนึ่งพวงไปกราบขอขมากรรมจากตัวท่าน หากท่านนักบวชเหล่านี้ละสังขารแล้ว ให้ไปขอขมากรรมที่วัดแห่งนั้น

     กรณีเป็นผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ บุพการี เจ้านาย นัดวันเวลาท่านล่วงหน้าท่านจะนำสักขีพยานมาฟังการขอขมา
เป็นการสร้างเกียรติยศแก่ตัวเอง ผู้ขอขมาจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนแพพร้อมพวงมาลัยสดหนึ่งพวง และขันน้ำที่ใส่น้ำอบลอยด้วยดอกไม้ นำไปกราบขอขมากรรมท่าน นำพวงมาลัยสดหนึ่งพวง วางที่มือท่านเทน้ำอบที่ลอยด้วยดอกไม้ลงที่มือ ท่านจะให้อภัยและกล่าวคำเตือนสติ จะต้องสำนึกผิด ยอมรับผิด อย่าอ้างเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ยอมรับผลที่เกิดอย่างน้อย จะเข้าใจว่าชีวิตเป็นเพราะกรรมที่เคยทำไว้เท่านั้น


     เมื่อขอขมาแล้วต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ควรไปเจริญกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอ เป็นการเตือนสติ ว่าต่อแต่นี้จะต้องคิดก่อนทำ ระวังเรื่องกาย วาจา ใจ ไม่ให้ผิดซ้ำอีก

     ปัญหาความขัดแย้งเกิดได้ทุกที่ บางทีก็อดไม่ได้ ที่จะต้องเกิดการกระทบกระทั่งกัน แต่อย่าลืมว่าการที่จะทำอะไรจะต้องใช้สติ ไม่เช่นนั้นแล้วทุกอย่างอาจเกินเลยไปขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy