Social :

ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานบริการ ( บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2563 )

17 ก.ย. 63 18:09
ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานบริการ ( บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานบริการ ( บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

17 กันยายน 2563

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อตำแหน่ง : ตำแหน่งพนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3 หรือ ม.6
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการให้บริการด้านต่างๆ
เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มาใช้บริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดทำความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และ การขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29430
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy