Social :

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ( 21 กันยายน - 18 ตุลาคม 2563 )

18 ก.ย. 63 17:09
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ( 21 กันยายน - 18 ตุลาคม 2563 )

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ( 21 กันยายน - 18 ตุลาคม 2563 )

ประกาศรับสมัคร

18 กันยายน 2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21250 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร ได้รับปริญญาตรี วุฒิบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หรือ วุฒิอื่นๆ ทางด้านการบัญชี
ตามเอกสาร มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และการาใช้เครื่องคอมพิวเตรอ์ตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตามเอกสาร สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง มธ. ศูนย์รังสิต และ ศูนย์ท่าพระจันทร์ และตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ความรู้ทางด้านการบัญชี
ตามเอกสาร ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

ทักษะ/สมรรถนะ : สอบข้อเขียน และภาคปฏิบัติ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29446ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb

โพสต์โดย : monnyboy