Social :

ประกาศจาก... รฟม. เปิดรับสมัครงาน 71 ตำแหน่ง (29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563)

20 ก.ย. 63 10:09
ประกาศจาก... รฟม. เปิดรับสมัครงาน 71 ตำแหน่ง (29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563)

ประกาศจาก... รฟม. เปิดรับสมัครงาน 71 ตำแหน่ง (29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563)

ประกาศรับสมัคร

18 กันยายน 2563

รายละเอียด

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครงาน

รฟม. เปิดรับสมัครงาน 71 ตำแหน่ง บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 71 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงาน
วิศวกร สถาปนิก พนักงานบัญชี พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานการเงิน พนักงานบริหารธุรกิจ พนักงานตรวจสอบ
นิติกร พนักงานบริหารพัสดุ พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานบริหารงานทั่วไป เลขานุการ พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โปรแกรมเมอร์ พนักงานวิเคราะห์ระบบ พนักงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิปริญญาตรี - โท

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์
https://www.jobthaiweb.com/l/?l=fxG8Kขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy