Social :

ประกาศจาก... ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี กทม. รับสมัครงาน พนักงานธุรการ (บัดนี้ - 22 กันยายน 2563)

20 ก.ย. 63 11:09
ประกาศจาก... ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี กทม. รับสมัครงาน พนักงานธุรการ (บัดนี้ - 22 กันยายน 2563)

ประกาศจาก... ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี กทม. รับสมัครงาน พนักงานธุรการ (บัดนี้ - 22 กันยายน 2563)

ประกาศรับสมัคร

18 กันยายน 2563

รายละเอียด

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครงาน

พนักงานช่วยงานด้านงานธุรการ 1 อัตรา

- วุฒิม.6 (375/วัน) ปวช. (500/วัน) ปวท.,ปวส. (620/วัน)
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
- ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00
น.

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

สมัครด้วยตนเองที่งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2563
โทร 022527776 ต่อ 305 หรือ 203ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy