Social :

รีบมาเริ่มแล้ว!ลงทะเบียนคนละครึ่งรับ3พันบาท

16 ต.ค. 63 07:10
รีบมาเริ่มแล้ว!ลงทะเบียนคนละครึ่งรับ3พันบาท

รีบมาเริ่มแล้ว!ลงทะเบียนคนละครึ่งรับ3พันบาท

เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนคนละครึ่งรับ 3 พันบาท รวดเดียว 10 ล้านคน ขณะระบบรับได้ 1 แสนคน/วินาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 ต.ค.) เวลา 06.00 น. เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้เปิดให้ประชาชนผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวประชาชน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่อง
จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน


ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งนั้นภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150
บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยกรอกข้อมูล
ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิ
เคชัน “เป๋าตัง”

2) รอรับ
SMS แจ้งผลการลงทะเบียน 3) ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน และเมื่อดำเนินการครบก็สามารถใช้
จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซึ่งผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้ง
รับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก
ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิด
เผยว่า ระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาโดยมีการขยาย
bandwidth เพื่อรองรับการลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้พร้อมกัน 100,000 คนต่อวินาที ขณะเดียว
กันผู้ได้รับสิทธิและใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนได้ จึงขอให้พิจารณาเข้า
ร่วมโครงการหรือมาตรการที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายของท่าน
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy