Social :

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 26 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2563 )

16 ต.ค. 63 17:10
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 26 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2563 )

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 26 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2563 )

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29659ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy