Social :

ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานขับรถยนต์ ( บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 )

16 ต.ค. 63 17:10
ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานขับรถยนต์ ( บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 )

ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานขับรถยนต์ ( บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 )

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน : 9,400(บวกค่าครองชีพ 2,000 บาท) บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
รายละเอียดวุฒิ : (๑) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(๒) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาธารณะ ที่ได้รับใบอนุญาตจาก
กรมการขนส่งทางบก โดยบัตรที่ออกให้ดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
(๓) มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29667
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy