Social :

ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักประชาสัมพันธ์ ( บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 )

18 ต.ค. 63 10:10
ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักประชาสัมพันธ์ ( บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 )

ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักประชาสัมพันธ์ ( บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 )

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29665ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy