Social :

หาทางออกร่วมกันผ่านรัฐสภา! เลขาฯพปชร.ยันนายกฯจริงใจแก้ปัญหาประเทศ

24 ต.ค. 63 06:10
หาทางออกร่วมกันผ่านรัฐสภา! เลขาฯพปชร.ยันนายกฯจริงใจแก้ปัญหาประเทศ

หาทางออกร่วมกันผ่านรัฐสภา! เลขาฯพปชร.ยันนายกฯจริงใจแก้ปัญหาประเทศ

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ยัน นายกฯ จริงใจแก้ปัญหา-หาทางออกร่วมกันผ่านรัฐสภา


นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การที่ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันแถลง ระบุว่าญัตติอภิปรายทั่วไปของนายกรัฐมนตรี ไม่จริงใจหาทางออกประเทศตอกลิ่มความขัดแย้ง ป้ายสีผู้ชุมนุม หวังฟอกขาวตัวเอง ให้ร้ายประชาชน ไม่มีความจริงใจและไม่นำไปสู่ทางออกของปัญหานั้น ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ขอแถลงต่อสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนให้ได้เข้าใจว่า การขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญตามมาตรา 122 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 2560 รัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นและมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหา ของประเทศในหลายเรื่องที่เป็นอยู่ทั้งภัยพิบัติที่ต้องร่วมกันแก้ ทั้งปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน อีกทั้งยังเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 165 ต่อประธานรัฐสภา ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ในอันที่จะขอความคิดเห็นของรัฐสภา เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันหาทางออกในทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่ารัฐสภานั้น
ประกอบไปด้วยตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่างอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาของประเทศในทุกมิติในทุกบริบทของการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดังนั้น สิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงออกในการเขียนญัตติด้วยหารนำปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ ณ ปัจจุบัน ทั้งเรื่องภัยพิบัติของโรคระบาด ทั้งเรื่องปัญหาอุทกภัย ทั้งเรื่องปัญหาของการเดินขบวนของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนในญัตติดังกล่าว ได้สะท้อนถึงปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาครบถ้วนทุกประเด็นเเม้กระทั่งข้อเรียกร้องของผู้เดินขบวน ไม่มีการเสริมแต่งใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีเจตนาให้ร้ายผู้หนึ่งผู้ใด
ทั้งนี้ ทั้งหมดคือปัญหาของประเทศ ณ เวลานี้ที่พวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภา ควรที่ตระหนักที่จะร่วมกันมีเจตนาอันบริสุทธิ์ ในการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผลไม่ใช่เล่นการเมืองไปวันๆ โดยไม่นึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงในอนาคตของประเทศและของลูกหลานไทยเราในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนต้องรับผิดชอบร่วมกัน ตนและพรรคพลังประชารัฐขอเลือกจบที่สภา ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy