Social :

ยอมรับ “ชวน”เบรกไม่ให้รัฐสภาเป็นพื้นที่ควบคุม-เชื่อชุมนุมโดยสงบ

26 ต.ค. 63 07:10
ยอมรับ “ชวน”เบรกไม่ให้รัฐสภาเป็นพื้นที่ควบคุม-เชื่อชุมนุมโดยสงบ

ยอมรับ “ชวน”เบรกไม่ให้รัฐสภาเป็นพื้นที่ควบคุม-เชื่อชุมนุมโดยสงบ

"ที่ปรึกษาปธ.สภาฯ" ยอมรับ เตรียมคุมเข้มประชุมวิสามัญ แต่ "ชวน" เบรก ไม่ให้รัฐสภาเป็นพื้นที่ควบคุมนพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีข้อกังวลต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา ในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 26-27 ต.ค. และมีการคาดว่า จะมีการชุมนุมของประชาชนจากหลายฝ่ายนั้นว่า เป็นความจริงที่ได้มีการประชุมเตรียมการที่จะให้มีกองกำลังเข้ามาคุมเข้มรักษาความสงบเรียบร้อยในรัฐสภา แต่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้สั่งการให้ยกเลิกแผนปฏิบัติการนั้น เพราะนายชวน มีดำริไม่ให้รัฐสภาเป็นพื้นที่ควบคุม เพียงแต่ขอให้มีการยกระดับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันทำเป็นปกติอยู่แล้วให้มากขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งเท่านั้น
เพราะเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาที่คิดว่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาของบ้านเมืองได้ดีกว่าระบบอื่นนพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า นายชวนหวังว่าผู้ชุมนุมคงจะเข้าใจว่าการประชุมสมัยวิสามัญครั้งนี้เป็นความตั้งใจของฝ่ายรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชนชนจากทั่วประเทศ และรัฐบาลที่จะต้องช่วยกันหาทางออกให้กับบ้านเมือง เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในยามนี้ และนายชวน ยังบอกอีกว่าทางฝ่ายผู้ชุมนุมก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าต้องการชุมนุมโดยสงบ ก็คงอยากให้การประชุมรัฐสภาครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเช่นกันขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy