Social :

ประกาศจาก... สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ ( 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563 )

17 พ.ย. 63 17:11
ประกาศจาก... สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ ( 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563 )

ประกาศจาก... สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ ( 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563 )

รายละเอียด

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดเอกสารต้นฉบับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29903ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy