Social :

จันทรุปราคาสีเลือด!! ลางดีคืนวันอาสาฬหบูชา โบราณว่า ให้รีบบูชาราหู

17 พ.ย. 63 21:11
จันทรุปราคาสีเลือด!! ลางดีคืนวันอาสาฬหบูชา โบราณว่า ให้รีบบูชาราหู

จันทรุปราคาสีเลือด!! ลางดีคืนวันอาสาฬหบูชา โบราณว่า ให้รีบบูชาราหู

จันทรุปราคาสีเลือด!! ลางดีคืนวันอาสาฬหบูชา โบราณว่า ให้รีบบูชาราหู

ปรากฏการณ์ประหลาดบนฟ้าที่ทำให้ไทยมีความรู้สึกหวาดกลัว เพราะความเชื่อทางโหราศาสตร์ว่าไปคนละแนวคิด แต่เรื่องความคุ้นเคยกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างจันทรุปราคาหรือกบกินเดือน บางคนเรียกว่า ราหูอมจันทร์ สงสัยไหมว่าทำไมพระจันทร์ยุคใหม่เวลามีจันทรุปราคาทำไมมีสีเลือด บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     คงทราบกันแล้วว่าราหูอมจันทร์ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อธิบายได้แต่ ความเชื่อคนโบราณมีการอธิบายว่า พระราหูมาอมดวงจันทร์ ตำนานความเชื่อคนโบราณว่า พระราหู พระจันทร์ พระอาทิตย์มีเรื่องโกรธเคืองกัน เพราะครั้งเทวดากวนน้ำอมฤต พวกเทวดาจะพยายามกีดกันไม่ให้พวกอสูรได้ดื่มเกรงว่าจะมีร่างอมตะ แต่พระราหูซึ่งมีกำเนิดเป็นอสูรได้ปลอมตัวเป็นเทวดา และได้เข้าไปดื่มน้ำอมฤตนั้นได้สำเร็จ พระอาทิตย์และพระจันทร์ ซึ่งเป็นเทวดาทราบความว่าพระราหูแอบเข้ามาดื่ม จึงทูลพระนารายณ์ให้ทรงทราบ พระนารายณ์กริ้วเอาจักรขว้างโดนพระราหูขาดสองท่อนแต่ก็ไม่ตาย เพราะได้ดื่มน้ำอมฤตแล้ว ท่อนหัวกลายเป็นดาวพระเกตุ ท่อนหางยังเป็นพระราหู ทำให้พระราหูประกาศเป็นอริกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ทันที คือพระราหูคอยจับพระจันทร์และพระอาทิตย์กินหรืออมไว้เพื่อเป็นการแก้แค้น เมื่ออมพระจันทร์คนโบราณเรียกว่าราหูอมจันทร์ บางคนเรียกว่ากบกินเดือน ทางดาราศาสตร์เรียกว่า จันทรุปราคา

     แต่ที่มีสีแดงคล้ายเลือดเพราะแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านมาที่ผิวดวงจันทร์มีการหักเหทำให้แสงอาทิตย์ที่มีการรวมเจ็ดสีอย่าง ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง สีทั้งหมดมีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงสีแดง จะสะท้อนหายไปหมดเหลือแค่สีแดงตกกระทบผิวดวงจันทร์ กลายเป็นพระจันทร์สีเลือดอย่างที่ชาวโลกสังเกตได้ชัด

 
   มีความเชื่อว่าการได้บูชาพระราหู จะได้รับพรกลับมาคนค้าขายกิจการดี คนทำงานราชการมีบารมีเป็นเจ้าคนนายคน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องคิดดี ทำดี ขอแต่สิ่งดีๆ เพื่อเป็นขวัญแก่ดวงชะตา

     เริ่มจุดธูป 12 ดอก ควรจัดอาหารสีดำแปดอย่างบูชา ในคืนวันอาสาหบูชาเป็นฤกษ์มงคลวันพระใหญ่กล่าวคำถวาย ขอพรว่าข้าพเจ้า เอ่ยชื่อ – นามสกุลตัวเอง ขอถวายเครื่องบูชาพระราหู ขอให้อิทธิพลพระราหูที่จะยกย้ายตั้งแต่เวลายามนี้ จงส่งผลดีในด้านต่างๆ แก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า จากเรื่องหนักกลายเป็นเบา เหตุร้ายกลายเป็นเหตุดี จากดีก็ขอให้ดียิ่งขึ้น พบแต่กัลยาณมิตรและมีบารมี คนค้ำชูโอกาสที่ดีในการงานอาชีพ ครอบครัวมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคร้ายทั้งปวง ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภ โอกาสและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญพร้อมสวดบทสวดบูชาพระราหู ท่องนะโม 3 จบ ก่อนแล้วสวดนะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะบุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะ นานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขมะจะฯ

     การบูชาพระราหู ควรปฏิบัติดี ละเว้นความชั่ว มีสติ คนโบราณเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy