Social :

ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ( บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 )

18 พ.ย. 63 07:11
ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ( บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 )

ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ( บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 )

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง : ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน : 11400 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29902ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy