Social :

มีมติรัฐสภารับแก้รธน.2ร่าง-ตีตก5รวมไอลอว์

19 พ.ย. 63 07:11
มีมติรัฐสภารับแก้รธน.2ร่าง-ตีตก5รวมไอลอว์

มีมติรัฐสภารับแก้รธน.2ร่าง-ตีตก5รวมไอลอว์

มติรัฐสภารับแก้รธน. 2 ร่าง ตีตก 5 รวมไอลอว์ พร้อมตั้งกมธ. 45 คน พิจารณา ประชุมนัดแรก 24 พ.ย.นี้
ที่ประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ โดยได้ใช้เวลาลงมติแบบขานชื่อเรียงตามตัวอักษรในคราวเดียวและนับคะแนน รวม 6 ชั่วโมง จนในที่สุด นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ประกาศว่า ที่ประชุมมีมติรับหลักการญัตติที่ 1 ร่างของฝ่ายค้าน และญัตติที่ 2 ร่างของรัฐบาล ที่ให้แก้ไขมาตรา 256 และตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยร่างของฝ่ายค้าน รับหลักการ 576 เสียง (ส.ส.449 ส.ว. 127 เสียง) ไม่รับหลักการ 21 เสียง งดออกเสียง 123 เสียงส่วนร่างพรรคร่วมรัฐบาล รับหลักการ 647 เสียง (ส.ส. 471 ส.ว. 176 เสียง ) ไม่รับหลักการ 17 เสียง งดออกเสียง 55
เสียงขณะเดียวกัน ที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการจำนวน 45 คน ขึ้นมาพิจารณา แปรญัตติใน 15 วัน โดยใช้ร่างที่ 2 นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับพวกเสนอเป็นหลักในการพิจารณา และนัดประชุมคณะกรรมาธิการนัดแรกในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายนเวลา 09:30 น.
ส่วนญัตติที่ 3-7 ที่ประชุมรัฐสภามีมติ ไม่รับหลักการ เนื่องจากคะแนนไม่ถึงกึ่งนึง และ ส.ว.ที่ลงมติรับหลักการมีไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวน ส.ว. จากนั้น นายชวนยังได้ขอบคุณสมาชิกรัฐสภา ที่ให้ความร่วมมือในการพิจารณา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และขอบคุณสื่อมวลชนและประชาชนที่ติดตาม
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy