Social :

ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ( 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 )

20 พ.ย. 63 07:11
ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ( 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ( 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 )

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

เงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท หรือ 11,500 – 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิค เภสัชกรรม

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29942ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy