Social :

ประกาศจาก... องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 140 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

20 พ.ย. 63 07:11
ประกาศจาก... องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 140 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

ประกาศจาก... องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 140 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 140 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงาน จำนวน 27 อัตรา
- ปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
- ปวส. จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
- ปวช. จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10740 บาท
- ม.6 จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10150 บาท


 

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 113 อัตรา
- ปริญญาตรี จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท
- ปวส.
จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท
- ปวช. จำนวน 22 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท
- ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10740 บาท
- ม.3/ม.6 จำนวน 71 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

การรับสมัครสอบ
องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ   สมัครได้ทางเว็บไซต์  https://gpo.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com/

โพสต์โดย : monnyboy