Social :

ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ( 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 )

21 พ.ย. 63 06:11
ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ( 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 )

ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ( 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 )

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=29940ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy