Social :

เปิด 7 เส้นทางห้าม "รถ 10 ล้อขึ้นไป" วิ่งช่วงปีใหม่

26 ธ.ค. 63 08:12
เปิด 7 เส้นทางห้าม "รถ 10 ล้อขึ้นไป" วิ่งช่วงปีใหม่

เปิด 7 เส้นทางห้าม "รถ 10 ล้อขึ้นไป" วิ่งช่วงปีใหม่

เช็กอีกรอบ 7 เส้นทาง ห้าม “รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป” วิ่งบนถนนบางสายช่วงปีใหม่ 30 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64


ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ ในการอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือ ท่องเที่ยวในต่างจังหวัดให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด และมุ่งเน้นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ล่าสุด ตำรวจทางหลวง ได้กำหนดการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปวิ่งบนถนนบางสาย ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 4 ม.ค.64 ดังต่อไปนี้

- ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 35+772 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 20 กิโลเมตร

- ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 99+800 ถึงกิโลเมตรที่ 106+150 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 7 กิโลเมตร

- ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 9+288 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 9 กิโลเมตร

- ถนนพหลโยธิน
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 332 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 347 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 15 กิโลเมตร

- ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร

- ถนนกบินทร์บุรี - ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 165 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 195 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 30 กิโลเมตร

- ถนนบุรีรัมย์ – อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 70 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 81 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 11 กิโลเมตร

ในกรณีรถบรรทุกบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าวข้างต้นในช่วงเวลาดังกล่าว ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ อนุญาตเป็นกรณีไป


ขอบคุณข้อมูล -TNN ช่อง16

โพสต์โดย : Ao