Social :

สรุปวันหยุด!! มติครม.เพิ่มวันหยุดพิเศษปี64รวมทั้งปี24วัน

30 ธ.ค. 63 09:12
สรุปวันหยุด!! มติครม.เพิ่มวันหยุดพิเศษปี64รวมทั้งปี24วัน

สรุปวันหยุด!! มติครม.เพิ่มวันหยุดพิเศษปี64รวมทั้งปี24วัน

ครม.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ พร้อมอนุมัติวันหยุดราชการประจำภูมิภาค เลื่อนวันหยุดชดเชย ปี64 รวม 24 วัน
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564 โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ส่วนวันศุกร์ที่ 26
มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ซึ่งอยู่ในช่วงประเพณีไหว้พระธาตุประจำปีส่วนวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเพณีงานบุญบั้งไฟ

ขณะที่ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ ซึ่งมีประเพณีสารทเดือนสิบ และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยจะทำให้วันหยุดราชการประจำปี 2564 มีรวมทั้งสิ้น 24 วันนอกจากนี้ ยังให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่จะได้รับผลเชิงบวก รวมทั้งส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy