Social :

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 11 มกราคม 2564)

09 ม.ค. 64 18:01
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 11 มกราคม 2564)

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล รับสมัครงาน นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 11 มกราคม 2564)

รายละเอียด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน :
1 อัตรา

ประเภทบุคคล :
พนักงานวิทยาลัย

สังกัด :
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ปฏิบัติงาน :
ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

ปิดรับสมัคร :
11 มกราคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )

ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี

ประสบการณ์ :
ไม่จำกัด

อายุไม่เกิน :
30 ปีนับถึงวันที่สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
มีอายุไม่เกิน 30ปี
มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี
มีใจรักในงานบริการ, ขยัน, อดทน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
หากมีความรู้ทางด้านดนตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์ได้

การทดสอบภาษาอังกฤษ :
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module)คะแนนไม่ต่ำกว่า3
TOEFL IBTคะแนนไม่ต่ำกว่า29
TOEFL ITPคะแนนไม่ต่ำกว่า390
TOEFL CBTคะแนนไม่ต่ำกว่า90
TOEICคะแนนไม่ต่ำกว่า400
MU GRAD Testคะแนนไม่ต่ำกว่า36
MU ELTคะแนนไม่ต่ำกว่า56

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
รับผิดชอบงานบัญชีและการเงิน ตั้งแต่การออกใบเสร็จรับเงิน, จัดเก็บรายได้ต่าง ๆ พร้อมจัดทำรายงานรายรับ รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี นำเสนอผู้บังคับบัญชา, ลงบันทึกระบบบัญชี, จัดทำเอกสารขออนุมัติการจ่ายเช็ค, ขออนุมัติและจัดทำเช็คเพื่อสั่งจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ จัดทำใบขออนุมัติและเอกสารทางด้านการเงิน และบัญชีต่าง ๆ เช่น การขออนุมัติโอนเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน จัดทำรายงาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าสอน ประจำเดือน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
อัตราแรกบรรจุ บวกเพิ่มประสบการณ์ตามเกณฑ์

1. ประกันสังคม


2. ประกันสุขภาพกลุ่ม


3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


4. ตรวจสุขภาพประจำปี

หมายเหตุ :
-
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
02-8002525 ต่อ 1106, 1130, 1131 หรือ 088-883-6847ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy