Social :

ประกาศจาก... กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2564

09 ม.ค. 64 18:01
ประกาศจาก... กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2564

ประกาศจาก... กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2564

  กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2564

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา


 

3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3. มีทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5. ตำแหน่ง คนครัว
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้าย ในไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ใบสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com


โพสต์โดย : monnyboy