Social :

ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต! กมธ.วอนรัฐยืมเงินคนชราช่วยแรงงานเหยื่อโควิด

10 ม.ค. 64 09:01
ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต! กมธ.วอนรัฐยืมเงินคนชราช่วยแรงงานเหยื่อโควิด

ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต! กมธ.วอนรัฐยืมเงินคนชราช่วยแรงงานเหยื่อโควิด

กมธ.แรงงาน จี้ประกันสังคม เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตน ที่เดือดร้อนจากโควิด ชี้เงินชดเชยเดิมไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่า คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกันตน แล้ว เกี่ยวกับข้อเรียกร้องให้นำเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์ และกรณีชราภาพมาใช้ได้ก่อน ร้อยละ 30-50 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น กรรมาธิการได้ทำหนังสือถึง สำนักงานประกันสังคมแล้ว เพื่อขอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้แรงงานโดย นายสุเทพ กล่าวว่า การประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามสถานการณ์และวามรุนแรงโควิด นั้น ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตน ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 ที่กำหนดให้ลูกจ้างผู้ประกันตน มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัว หรือเฝ้าระวัง แต่ไม่เกิน 90 วันนั้น ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนได้เพียงพอกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน จึงอยากเสนอให้มีการนำเงินให้กู้กับผู้ประกันตนเพื่อมาประทังชีวิตได้ เป็นต้นขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy