Social :

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปวช. (บัดนี้ - 15 มกราคม 2564)

11 ม.ค. 64 17:01
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปวช. (บัดนี้ - 15 มกราคม 2564)

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปวช. (บัดนี้ - 15 มกราคม 2564)

รายละเอียด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานบริการผ้า รับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

จำนวน :
1 อัตรา

ประเภทบุคคล :
พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

สังกัด :
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปฏิบัติงาน :
โรงพยาบาลรามาธิบดี งานบริการผ้า

ปิดรับสมัคร :
15 มกราคม 2564

ระดับการศึกษา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประสบการณ์ :
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อายุไม่เกิน :
35 ปีนับถึงวันที่สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
รับ-ส่ง เวียนหนังสือเอกสารในงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน
ปฏิบัติงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ นำส่งซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
จัดทำการลงเวลาปฏิบัติงานและรับเรื่องการขอลาหยุดต่างๆ
รวบรวมสถิติ-ข้อมูลต่างๆ
จัดทำเอกสารของหน่วยงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการและงานด้านคุณภาพ
ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกคณะฯ
ปฏิบัติงานและสนุบสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
สอบสัมภาษณ์
สอบปฏิบัติ 3 วัน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
เงินเดือน คุณวุฒิ ปวช. 12,590 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 695 บาท

หมายเหตุ :
สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
022012585 ต่อ 147ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy