Social :

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก) ( 20 - 28 มกราคม 2564 )

11 ม.ค. 64 17:01
ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก) ( 20 - 28 มกราคม 2564 )

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก) ( 20 - 28 มกราคม 2564 )

รายละเอียด

กรมประมง รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก)

เงินเดือน : 11,280 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช.

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ
สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30324
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy