Social :

ทำไมคนโบราณชอบพูดว่าเพราะพรหมลิขิต

11 ม.ค. 64 18:01
ทำไมคนโบราณชอบพูดว่าเพราะพรหมลิขิต

ทำไมคนโบราณชอบพูดว่าเพราะพรหมลิขิต


ทำไมคนโบราณชอบพูดว่าเพราะพรหมลิขิต


ดวงวันนี้ เคยคิดไหมว่าเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณบางเรื่องไม่น่าจะเกิด แต่เกิดจนได้บางทีคนโบราณจะโทษว่าเป็นเพราะเรื่องเวรกรรมที่เคยทำมาในชาติปางก่อน ส่งผลมายังชาตินี้ แต่บางครั้งคนรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดี แล้วคนทำชั่วกลับได้ดี ฤาจะเป็นเพราะความบังเอิญ เชื่อไหมว่าวัฏจักรทุกสรรพสิ่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลานั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยควบคุมให้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณ

     คำสอนทางพุทธศาสนาสอนว่า เหตุการณ์บนโลกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกรรมลิขิต กล่าวคือบุคคลใดทำความดี อยู่ในศีลธรรมจะส่งผลในด้านดี ในทางตรงกันข้ามทำชั่วจะเกิดผลกรรมชั่วให้เดือดร้อนตามมา เกิดความเชื่อจนเป็นภูมิปัญญาที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมยังคงเป็นความเชื่อในทางพุทธศาสนา เป็นเรื่องกฎแห่งกรรม

     ความเชื่อนี้มีการเชื่อมโยงทางความคิดเรื่องการกระทำที่ทำในปัจจุบัน และคาดหวังผลในอนาคต แต่ระหว่างที่ผลในอนาคตยังไม่เกิด บังเอิญว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแทรก เหตุการณ์ที่ว่านี้อาจส่งผลเสีย หรือกลับเกิดผลดีโดยไม่คาดฝัน คงไม่เคยคิดว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราบางเรื่องเป็นเรื่องที่ยากจะพิสูจน์
ขัดแย้งกับความเชื่อเรื่องของกรรมลิขิต เคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไร บางทีอาจเป็นเรื่องของพรหมลิขิตก็ได้


     พระพรหมที่คนโบราณชอบเอ่ยคือเทพองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและคอยกำหนดการดำเนินชีวิตคนบนโลกใบนี้ ส่วนความเชื่อในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าคนที่ทำความดีเปี่ยมไปด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หรือที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่ จะเกิดเป็นพระพรหมบนสวรรค์ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มคนพวกนี้คือโยคี นักบวช พระอรหันต์และคติความเชื่อคนโบราณ เชื่อว่าพระพรหมกลุ่มนี้จะคอยกำหนด ลิขิตชะตาชีวิตคนบนโลกมนุษย์

     ดังนั้น จากคติความเชื่อคนโบราณว่าพระพรหมคอยกำหนดการดำเนินชีวิตของคุณให้เกิดแต่เรื่องดีหรือเรื่องร้าย ชาวศาสนาพราหมณ์รวมทั้งชาวจีนบางกลุ่มจะชอบกราบไหว้พระพรหมเพราะเชื่อว่า อำนาจแห่งพระพรหมจะกำหนดให้การดำเนินชีวิตพวกเขาพบแต่เรื่องที่ดี

     เรื่องราวความเชื่อเรื่องโชคชะตาอยู่คู่กับคนไทยเรามายาวนาน การตัดสินใจจะทำอะไรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จสักอย่างของคนเรามันแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อท้ายที่สุดจะไม่พึงพอใจกับผลลัพธ์ดังกล่าว ถ้าเป็นไปได้แทบทุกคนจึงอยากจะย้อนเวลาไปตั้งต้นคิดและตัดสินใจใหม่เชื่อว่าผลลัพธ์ที่ได้น่าจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าเก่า แต่หารู้ไม่ว่าอาจจะแย่กว่าเก่า ถ้าเคยจะกลับไปเปลี่ยนช่วงใดของชีวิต แล้วแน่ใจแล้วหรือว่ามันจะดีกว่าเก่า ส่วนใหญ่หลายคนเชื่อว่าจะดีกว่าเก่า แต่ลืมคิดว่าอาจแย่กว่าเก่า


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy