Social :

โบราณว่ากินข้าวก้นบาตรแล้วได้อะไร

11 ม.ค. 64 18:01
โบราณว่ากินข้าวก้นบาตรแล้วได้อะไร

โบราณว่ากินข้าวก้นบาตรแล้วได้อะไร

โบราณว่ากินข้าวก้นบาตรแล้วได้อะไร

เวลาพระสงฆ์ฉันเสร็จจะมีข้าวเหลือในสำรับอาหาร คนโบราณมีธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดกันมานานว่าให้กินอาหารเหล่านั้น เพราะเชื่อว่าจะได้บุญ เป็นการสะเดาะเคราะห์ได้บารมี แต่ความเป็นจริงไม่ได้มีแค่นั้น มีความเชื่อบางอย่างที่เร้นลับ น่าค้นหา ชวนท้าพิสูจน์มากกว่า ว่าข้าวก้นบาตรน่าพิศวงแค่ไหน เรื่องเล่าสืบต่อกันมานานว่าอย่างไร Horoscope thaiza จะเสนอ ลองอ่าน

     ข้าวก้นบาตร ตามพจนานุกรมเป็นสำนานแปลว่าอาหารเหลือจากพระฉันแล้ว ที่ศิษย์วัดอาศัยกิน ข้าวก้นบาตรเกิดจากอาหารที่ญาติโยมนำไปวัดหรืออาหารที่ได้จากการบิณฑบาต เนื่องจากการฉันธรรมเนียมของพระสงฆ์จะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการพิจารณาคำข้าว การพิจารณาคำข้าวพฤติกรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ และสั่งสอนให้สาวกของพระองค์ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน และพระสงฆ์บางรูปมีตบะ

     เพราะบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งอำนาจจิต แก่กล้า บางรูปได้รับการยอมรับว่าเป็นพระอริยสงฆ์และบางครั้งการฉันอาหารเกิดจากเกจิอาจารย์ชื่อดังมีชื่อเสียงเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน ดังนั้นการพิจารณาคำข้าวของพระอริยสงฆ์และเกจิอาจารย์ชื่อดัง มีกระบวนการพิจารณาจากการจ้องอาหารในจาน พิจารณาอาหารใดที่มีประโยชน์และโทษต่อร่างกาย ใช้ช้อนตักอาหารนั้นใส่ปากแล้วอมไว้ก่อน วางช้อนก่อนแล้วจึงเริ่มเคี้ยว

   
 ขณะเคี้ยวอาหารพระอริยสงฆ์นับจำนวนคำเคี้ยวและกลืนให้หมดก่อน แล้วตักขึ้นมากินใหม่ ทำซ้ำ และสุดท้ายนับคำข้าวได้กี่คำ ทำให้เกิดสติ ดังนั้นโบราณเชื่อว่าข้าวก้นบาตรเทียบได้กับเศษมวลสารศักดิ์สิทธิ์ เพราะข้าวก้นบาตรที่ว่าเมื่อโดนน้ำลายจะกลายเป็นพระธาตุในที่สุด


     ดังนั้น การได้กินข้าวก้นบาตรโดยเฉพาะข้าวที่เหลือจากการฉันจากพระอริยสงฆ์และเกจิอาจารย์ชื่อดังมีชื่อเสียง ร่างกายจะได้รับพระธาตุ แต่การกินข้าวก้นบาตรแต่ละครั้งผู้กินควรมีสติเช่นกัน กล่าวคือ ก่อนกินควรเลือกอาหารที่เกิดมงคลแก่อาชีพตน เป็นพ่อค้าเลือกทองหยิบ ทองหยอด มีกำไรจากการค้า ข้าราชการเลือกข้าวสวย ขนมจ่ามงกุฎ เพราะเชื่อว่ามีบริวาร การเลื่อนยศ

     และขณะเคี้ยวควรมีสติ ระลึกว่า อาหารที่กินมาจากที่ใด ผู้ประกอบอาหารมีความพยายามแค่ไหนกว่าจะได้มา แล้วจะทำประโยชน์อะไรตอบแทน การเคี้ยวควรเคี้ยวช้า ๆ การปฏิบัติแบบนี้ส่งผลดีกับร่างกายเพราะจะทำให้สมองรับคำสั่งเคี้ยวอาหารนาน ระบบประสาทอัตโนมัติจะเกิดความรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและสั่งให้มีการหลั่งน้ำลายในการเคี้ยวอาหารคลุกเคล้าอาหาร ส่งผลให้อาหารละเอียดและกระเพาะอาหารไม่ทำงานหนัก เกิดผลดีกับสุขภาพ

     เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทำให้บางคนต้องทำมาหากิน ไม่มีเวลาแม้กระทั่งไปวัด ทำให้ไม่มีโอกาสได้กินข้าวก้นบาตร คนโบราณว่าข้าวที่เหลือจากการบิณฑบาตเทียบได้กับข้าวก้นบาตรเช่นกัน เพราะผ่านกระบวนการสวดมนต์เมื่อนำข้าวใส่บาตรแล้ว ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:entertainment.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy