Social :

4 เครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้า ที่คนจีนว่า มีครบจะโชคดีตลอดปี

12 ม.ค. 64 19:01
4 เครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้า ที่คนจีนว่า มีครบจะโชคดีตลอดปี

4 เครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้า ที่คนจีนว่า มีครบจะโชคดีตลอดปี

4 เครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้า ที่คนจีนว่า มีครบจะโชคดีตลอดปี

สำหรับชาวจีนโบราณเชื่อเรื่องเทพเจ้าหลายพระองค์ อย่างเทพเจ้าเห้งเจีย เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้ากวนอู ผู้ใดกราบไหว้จะนำมงคลสูงสุดแด่ชีวิตทั้งความร่ำรวย ความโชคดี มีทายาทสืบสกุล ความจริงการไหว้เจ้าเปรียบเทียบกับธรรมเนียมไทยคือการทำบุญ และอาหารเครื่องเซ่นมงคลที่สำคัญทั้งสี่อย่างต้องมีที่โต๊ะเสมอคืออะไรบ้าง แต่ละอย่างมีคติความเชื่อคนจีนโบราณว่าอย่างไร ทำไมต้องมี โดยเฉพาะคนอาชีพค้าขายต้องรีบอ่าน บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     หมู คนจีนโบราณเชื่อว่า เนื้อหมูคืออาหารมงคลยิ่ง เพราะหมูคือสัญลักษณ์ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ชาวจีนจะเลือกหมูที่มีลักษณะมัน เช่นหมูสามชั้นไว้ที่โต๊ะบูชาเทพเจ้าเพราะเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้ใดที่เริ่มทำธุรกิจควรเลือกหมูเป็นอาหารเซ่นไหว้มงคล

     ไก่ อาหารมงคลที่ชาวจีนโบราณเชื่อว่าจะทำให้ผู้เซ่นไหว้เกิดความสง่างาม มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชาวจีนที่เป็นข้าราชการสมัยก่อนจะชอบนำไก่เป็นอาหารเซ่นไหว้มงคล ส่วนผู้ที่มาอาชีพค้าขาย มีความเชื่อว่าไก่คืออาหารมงคลเพราะไก่หากินเก่ง พฤติกรรมเด่น ๆ คือ จิกทุกอย่างและขยันตื่นแต่เช้า คือพฤติกรรมผู้ที่มีอาชีพค้าขาย การวางจะต้องนำหัวไก่หันเข้าหาองค์เทพ


     หน่อไม้ ส มัยก่อนชาวจีนจะนำหน่อไม้มาปรุงอาหาร เซ่นไหว้เทพเจ้าเพราะเชื่อว่าจะนำความเจริญงอกงาม การมีบุตรหลานง่าย อาจเพราะธรรมชาติหน่อไม้จะเกิดเป็นหน่อก่อนเติบโตข้าง ๆหน่อใหญ่ได้โดยง่าย ฉะนั้นผู้ที่มีอาชีพค้าขายกำลังขยายกิจการและผู้ที่มีบุตรยากควรนำหน่อไม้ต้มน้ำแกง เซ่นไหว้เทพเจ้า

     เป็ด คนไทยโบราณบางกลุ่มเชื่อว่าเป็ดคืออาหารอัปมงคลเพราะจะทำให้แตกความสามัคคี แต่คนจีนโบราณเชื่อว่าการนำเป็ดมาเซ่นไหว้เทพเจ้าเชื่อว่า เป็ดจะนำบริสุทธิ์ ความสะอาด เป็ดจะทำให้จิตใจสะอาดล้างจิตที่เต็มไปด้วยกิเลส พร้อมที่จะทำความดีโดยเฉพาะรับเทศกาลตรุษจีน

     เครื่องเซ่นไหว้มงคลสำหรับไหว้เทพเจ้าตามความเชื่อคนจีนโบราณเปรียบเทียบได้ ขนมทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ขนมมงคลของไทย อาหารมงคลที่กล่าวข้างต้นคือความเชื่อและธรรมเนียมแต่ละชาติพันธุ์จะหลงติดอยู่กับคำเรียกที่เป็นมงคล


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy