Social :

มีมติ! เยียวยาโควิดลดค่าน้ำไฟ2ด.-จ่าย3,500นาน2ด.

13 ม.ค. 64 06:01
มีมติ! เยียวยาโควิดลดค่าน้ำไฟ2ด.-จ่าย3,500นาน2ด.

มีมติ! เยียวยาโควิดลดค่าน้ำไฟ2ด.-จ่าย3,500นาน2ด.

นายกฯ เคาะเยียวยาโควิด ลดค่าน้ำไฟ 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้เดือนก.พ. และมี.ค. 2564 พร้อม จ่าย 3,500 บาท นาน 2 เดือน ให้คนไทยฉีดวัคซีนฟรี

การประชุม ครม. ในวันนี้ ยังคงเป็นระบบวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน โดยประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการควบคุมโรค


โดยก่อนการประชุมนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมรณรงค์การใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือกทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันความพร้อมทางด้านการแพทย์ของไทย ในทุกพื้นที่ว่า จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้ ตลอดจนย้ำว่า จะรักษาทุกคน แต่คนที่ไปบ่อนพนันแล้วติดเชื้อต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ และจะต้องไปดูกฏหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 47 ประกอบด้วย ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฏหมาย ส่วนเรื่องวัคซีน หากเอกชน หรือ อปท.จะนำเข้ามาเองก็ไม่ปิดกั้น แต่ต้องให้ อย.รับรองขึ้นทะเบียนก่อนทั้งนี้ ภายหลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าให้เพียงพอ ส่วนการจัดหาและกระจายวัคซีน ยืนยัน คนไทยทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีน โดยได้เร่งรัดให้จัดทำแผนกระจายวัคซีนให้กับโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง และเพียงพอแล้วโดยจัดลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วนก่อน และยังเปิดโอกาสให้กับภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนได้ แต่ต้องผ่านการรับรองของ อย.ด้วย

ส่วนมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้น ที่ประชุม ครม.เห็นชอบลดค่าไฟฟ้าในระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ. และมี.ค.2564 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน, ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เป็นเวลา 2 เดือน , เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ ปลายเดือนม.ค.นี้ รวมถึงให้เยียวยารายได้ กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม ครอบคลุมเหมือนที่ผ่านมา ทั้งแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
และเกษตรกร โดยเบื้องต้น ประมาณ 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน , ลดภาระในการตรึงราคาค่า Ft ถึงเดือนเมษายน และราคาก๊าซ LPG ตรึงราคาอยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัมโดยมีผลถึง 31 มีนาคมนี้ ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นให้กระทรวงการคลังเสนอ ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า
นอกจากนี้ ยังเปิดเผยด้วยว่า ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้น 2 ชุด โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือปล่อยปละ ละเลยการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งบ่อนพนัน​ ค้าประเวณี แรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงสาเหตุการแพร่ระบาดโควิด 19 ด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าว ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่อง ของธนาคารของรัฐยังมีวงเงินเหลืออยู่ประมาณกว่า 2 แสนล้าน โดยให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือในเรื่องหนี้สินและการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและประชาชนโดยเร็ว เช่น สินเชื่อธนาคารออมสิน 10,000-15,000 บาทต่อราย อัตตราดอกเบี้ยต่ำ 0.1-0.35 ต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ อาจจะไม่มากนัก แต่อย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนไปได้ระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น ส่วนการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม เช่น การลดหย่อนเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน การเยียวยากรณีว่างงานให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษารวมถึงค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องสำรองเงินไปก่อน เพราะมาตรการส่งเสริมการจ้างงานรักษาระดับการจ้างงานโดยมอบหมายกระทรวงแรงงานไปแล้ว และการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยต้องเร่งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงพิจารณามาตรการดูแลแรงงานนอกระบบประกันสังคมด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การสอบราชการประจำปีในสำนักงานกพ. ให้มีการสอบเร็วขึ้นจากทุกครั้ง เพื่อทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุไป และผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีงานทำ จะได้มีโอกาสมาสอบคัดเลือกในส่วนนี้ ซึ่งมี 2 ส่วน ได้แก่ การสอบทั่วไปจำนวนหนึ่งและอีกส่วนก็จะมีสัดส่วนในการสอบเฉพาะคุณสมบัติตามวิชาชีพ จึงขอให้ทุกคนเตรียมกันไว้ด้วย และให้รอฟังการประกาศจากสำนักงานกพ.ต่อไปเมื่อมีความพร้อม ซึ่งตนคิดว่าหลายคนก็มีความคิดอยากเป็นข้าราชการอยู่รวมถึงคนรุ่นใหม่

ขณะเดียวกัน รัฐบาลผลักดันให้มีการช่วย ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเพิ่มเติม ซึ่งตนเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน และอีกเรื่องที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วคือการขยายเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากปีที่ผ่านมาโดยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90 % และยกเว้นการโอนค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เร่งเสนอกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับครม. ต่อไป

 


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy