Social :

ประกาศจาก... สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( บัดนี้ - 25 มกราคม 2564 )

13 ม.ค. 64 18:01
ประกาศจาก... สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( บัดนี้ - 25 มกราคม 2564 )

ประกาศจาก... สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( บัดนี้ - 25 มกราคม 2564 )

รายละเอียด

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัคร ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงินเดือน : 15000 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30335
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy