Social :

ประกาศจาก... สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นิติกรปฏิบัติการ ( 2 - 29 มีนาคม 2564 )

20 ก.พ. 64 18:02
ประกาศจาก... สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นิติกรปฏิบัติการ ( 2 - 29 มีนาคม 2564 )

ประกาศจาก... สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นิติกรปฏิบัติการ ( 2 - 29 มีนาคม 2564 )

รายละเอียด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับสอบแข่งขันฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารต้นฉบับสอบแข่งขันฯ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารต้นฉบับสอบแข่งขันฯ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30545
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy