Social :

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี) ( 4 - 12 มีนาคม 2564 )

22 ก.พ. 64 17:02
ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี) ( 4 - 12 มีนาคม 2564 )

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี) ( 4 - 12 มีนาคม 2564 )

รายละเอียด

กรมประมง รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี)

เงินเดือน : 18,000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

วิธีการเลือกสรร :
ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิธีการประเมิน :
สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30556ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy