Social :

เปิดภาพ 'ตู่ นันทิดา' ทำหน้าที่ นายก อบจ.หญิงคนแรกของ สมุทรปราการ

23 ก.พ. 64 15:02
เปิดภาพ 'ตู่ นันทิดา' ทำหน้าที่ นายก อบจ.หญิงคนแรกของ สมุทรปราการ

เปิดภาพ 'ตู่ นันทิดา' ทำหน้าที่ นายก อบจ.หญิงคนแรกของ สมุทรปราการ

เปิดภาพ ‘ตู่ นันทิดา’ ทำหน้าที่ นายก อบจ.หญิงคนแรกของ สมุทรปราการ แถลงนโยบายพัฒนาจังหวัด ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564


เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากต้นเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 11 จังหวัด ที่ได้ลงคะแนนใหม่ในบางหน่วยเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 7 ก.พ.64 โดยหนึ่งในนั้นคือ จ.สมุทรปราการ น.ส.นันทิดา หรือตู่ แก้วบัวสาย


ทำให้เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา ปรากฏภาพ “นายกตู่” สวมชุดกากี ทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารแถลงนโยบายการบริหาร แนวนโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ การนำรายได้สู่ประชาชนเป็นหลัก และอื่นๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564


โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ร่วมการประชุมรับฟังการแถลงนโยบายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ


สำหรับนโยบายที่ “นายกตู่” แถลง มีทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้ 1.นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

4.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นำรายได้สู่จังหวัด เพิ่มรายได้ให้ประชาชน 5.นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และ7.นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ขอบคุณที่มา ข่าวสด

โพสต์โดย : ต้นน้ำ