Social :

ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ครูผู้สอน พนักงานด้านกฎหมาย และพนักงานจัดการงานทั่วไป ( บัดนี้ - 23 เมษายน 2564 )

05 เม.ย. 64 17:04
ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ครูผู้สอน พนักงานด้านกฎหมาย และพนักงานจัดการงานทั่วไป ( บัดนี้ - 23 เมษายน 2564 )

ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ครูผู้สอน พนักงานด้านกฎหมาย และพนักงานจัดการงานทั่วไป ( บัดนี้ - 23 เมษายน 2564 )

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน พนักงานด้านกฎหมาย และพนักงานจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 56 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารปริญญาตรีสาขาการศึกษาหรือพิเศษ หรือสาขาอื่นทางการศึกษา
ตามเอกสาร ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
ตามเอกสารปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามแนบท้ายประกาศ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30829
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy