Social :

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการประมง (กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง) ( บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2564 )

05 เม.ย. 64 17:04
ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการประมง (กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง) ( บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2564 )

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการประมง (กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง) ( บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2564 )

รายละเอียด

กรมประมง

ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30828
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy