Social :

ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564

07 เม.ย. 64 17:04
ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564

ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน (การศึกษาพิเศษ)
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 26 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาการศึกษาพิเศษ หรือ
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการศึกษา และมีประสบการณ์งานด้านการศึกษาพิเศษ
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู


 

2. ตำแหน่ง พนักงานด้านกฏหมาย
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในสาขานิติศาสตร์

3. ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 26 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ที่เว็บไซต์  http://opec.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy