Social :

ตายแล้วยังสร้างกรรม !! โบราณว่า คนฆ่าตัวตาย ต้องเผชิญวิบากกรรมใดบ้าง

07 เม.ย. 64 19:04
ตายแล้วยังสร้างกรรม !! โบราณว่า คนฆ่าตัวตาย ต้องเผชิญวิบากกรรมใดบ้าง

ตายแล้วยังสร้างกรรม !! โบราณว่า คนฆ่าตัวตาย ต้องเผชิญวิบากกรรมใดบ้าง


ตายแล้วยังสร้างกรรม !! โบราณว่า คนฆ่าตัวตาย ต้องเผชิญวิบากกรรมใดบ้าง

เชื่อหรือไม่ว่าการฆ่าตัวตายที่ได้เจอตามสื่อต่าง ๆ สมัยก่อนบันทึกจากความเชื่อคนโบราณจารึกไว้แต่คนรุ่นใหม่ไม่เคยทราบมาก่อน Horoscope thaiza อยากลูกหลานที่จะคิดสั้นอ่านก่อน ว่าผู้ใดที่กระทำการฆ่าตัวตายแล้วจะต้องเผชิญวิบากกรรมใดบ้าง อ่านแล้วอาจเปลี่ยนใจ

     ข่าวตามสื่อไม่ว่าจะกระโดดตึกตาย ความผิดหวังเรื่องความรัก หน้าที่การงาน เครียดจากการเรียนการสอบ โรคซึมเศร้า รวมทั้งการฆ่าตัวตายหนีคดี เชื่อไหมว่าการฆ่าตัวตายมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่

     เรื่องตัวตายตัวแทน ลูกหลานเคยสังเกตหรือไม่ว่าบริเวณใดที่มีการฆ่าตัวตาย จะมีเหตุฆ่าตัวตายซ้ำอยู่บ่อยครั้งอย่างมีนัยสำคัญ คติความเชื่อคนโบราณว่าเพราะ วิญญาณผู้ที่เคยฆ่าตัวตายอยู่ก่อนยังไม่ไปสู่ที่ชอบ จะวนเวียนอยู่บริเวณที่ตนเคยกระทำการฆ่าตัวตายอยู่ต้องรอให้ผู้ที่เคยสร้างกรรมไว้กับตนในภพภูมิก่อนบังเอิญบรรจบพบกันในบริเวณที่ตนเคยกระทำการฆ่าตัวตายอยู่ก่อน แล้วกรรมที่เคยก่อกันไว้จะส่งผลให้ผู้ที่เคยสร้างกรรม ฆ่าตัวตายรายต่อไป วิญญาณผู้ที่เคยฆ่าตัวตายอยู่ก่อนยังไปสู่ที่ชอบ กล่าวคือต้องมีคนมาตายแทนที่ ผลคือบริเวณที่ว่าจะมีเหตุฆ่าตัวตายซ้ำอยู่เรื่อยไป เคยมีการให้การจากผู้ที่เคยรอดตายจากการกระโดดตึกฆ่าตัวตายว่าขณะที่จะกระทำการ เหมือนมีคนชวนกระโดดอยู่เบื้องล่าง

   
 เรื่องการตายอีกห้าร้อยชาติ การฆ่าตัวตายคือกรรมหนัก พระไตรปิฎก ระบุว่ากรรมของผู้ที่ฆ่าตัวตายเป็นกรรมที่หนัก ต้องลงไปสู่นรก มีลักษณะนรกขุมพิเศษที่อยู่นอกจักรวาล นรกขุมนี้อยู่ระหว่างสวรรค์ นรก และโลกมนุษย์ ส่งให้ชีวิตผู้ที่ฆ่าตัวตายแล้วนั้นมีวิญญาณใหญ่โต มีเล็บยาว เพราะต้องใช้เล็บเกาะอยู่ตามเชิงจักรวาล ห้อยโหนโยนตัว นรกนี้มืด ไม่มีแสงสว่างแม้เพียงนิดเดียว จนกระทั่งกลับมาเกิดอีกแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติ


     วิบากกรรมระบุว่าการฆ่าตัวตายคือการกระทำให้ตนเองหมดลมหายใจโดยเจตนา จัดว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่ง เพราะมนุษย์เกิดมาต้องใช้กรรมที่กระทำไว้แต่ปางก่อน แต่การที่มนุษย์ไม่รอใช้กรรมคิดจากโลกนี้ไปก่อนที่กรรมจะใช้หมด จัดเป็นการตัดตอน ไม่ให้เป็นไปตามกรรมวิบาก เปรียบกับเวลาเราก่อหนี้แล้วใช้ไม่หมด ไปก่อหนี้ซ้ำอีก ทำให้การทบหนี้กรรมไม่จบสิ้น ผู้ใดกลัวบาปที่เคยติดตัวเพราะไม่ทราบว่าชาติก่อนเคยฆ่าตัวตายหรือเปล่า บรรเทากรรมนี้ได้จากการปฏิบัติธรรม ว่างจากการงาน นั่งสมาธิ ภาวนาจิตให้สงบ ฟังธรรมในวันพระ สนทนาธรรมตามกาลกับพระภิกษุ อย่างน้อยจะบรรเทาสาเหตุจากการฆ่าตัวตายได้ เพราะการปฏิบัติธรรมดังกล่าว เป็นการทำให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิต ธรรมมะจะสอนมนุษย์จนทราบว่าสรรพสิ่งเป็นอนิจจัง

     การฆ่าสัตว์กับการฆ่าตัวตาย ต่างกันเพราะการฆ่าสัตว์อื่นเป็นการริบรอนชีวิตที่เขามีสิทธิ์ที่จะดำรงต่อไป ความเชื่อคนโบราณว่าเป็นบาปส่งผลให้ผู้ฆ่าอายุสั้น แต่การฆ่าตัวตายเป็นการหนีกรรมชาตินี้ยิ่งร้ายแรงกว่า คนโบราณสอนลูกหลานที่มีความทุกข์จงหาสาเหตุ แล้วแก้ที่สาเหตุตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy