Social :สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือก ขรก.กรุงเทพฯ สามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 31 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.-16 ก.ย. 59

19 ส.ค. 59 18:12
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือก ขรก.กรุงเทพฯ สามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 31 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.-16 ก.ย. 59

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือก ขรก.กรุงเทพฯ สามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 31 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.-16 ก.ย. 59

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกขรก.กรุงเทพฯ สามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559  จำนวน 31 อัตรา   ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.- 16 ก.ย. 59


รายละเอียดตามนี้

http://www.msd.bangkok.go.th/news/job/jobs% 20170859. PDFทีมข่าวผู้นำท้องถิ่น

โพสต์โดย : ครองแครง