Social :

ประกาศ......สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ( 20 - 28 กันยายน 2564 )

10 ก.ย. 64 17:09
ประกาศ......สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ( 20 - 28 กันยายน 2564 )

ประกาศ......สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ( 20 - 28 กันยายน 2564 )

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เงินเดือน : 11400 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32373


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy