Social :

โรคระบาดมาแล้ว คนโบราณว่า เครื่องรางหัวนะโมใส่ไว้กันตาย !

12 ก.ย. 64 18:09
โรคระบาดมาแล้ว คนโบราณว่า เครื่องรางหัวนะโมใส่ไว้กันตาย !

โรคระบาดมาแล้ว คนโบราณว่า เครื่องรางหัวนะโมใส่ไว้กันตาย !


โรคระบาดมาแล้ว คนโบราณว่า เครื่องรางหัวนะโมใส่ไว้กันตาย !


ครั้งสมัยก่อนเคยมีโรคระบาดคร่าชีวิตคนมากมายเช่นกัน แต่คนรุ่นก่อน ๆ ไม่มียาแก้ มีแต่คติความเชื่อในการนำเครื่องรางมงคลมาใช้กันและแก้โรคระบาดเท่านั้น เครื่องรางที่ว่าคืออะไร ใช้แก้โรคระบาดอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     เครื่องรางหัวนะโม คือเครื่องรางเก่าแก่เจ็ดร้อยปีที่ผ่านมา คนโบราณเชื่อว่าหัวนะโมคือเม็ดโลหะที่ใช้เบี้ยแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินในเมืองนครศรีธรรมราชสมัยโบราณ ไม่นานมีโรคห่าระบาด เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชทรงปลุกเสกหัวนะโมด้วยวิธีแบบพราหมณ์
โดยเชิญไตรเทพอย่างพระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม มาที่หัวนะโม ใช้ตัวหนังสือแทนเทพทั้งสามเขียนไว้บนหัวนะโมหว่านรอบเมือง ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ แล้วโรคระบาดลดลง

     สมัยก่อนจะมีตัวหนังสือปารวะอินเดียโบราณ ที่คนอินเดียโบราณเชื่อว่าคืออักขระศักดิ์สิทธิ์ คนรุ่นใหม่จึงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากเครื่องรางหัวนะโม จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้แล้ว คติความเชื่อคนอินเดียโบราณเชื่อว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ ฉะนั้นมีพ่อค้ารุ่นใหม่นำมาทำต่างหู แหวนวางจำหน่าย คนอินเดียโบราณมีความเชื่อว่า นะโม มาจากคำว่า นมะ คือคำเปล่งเพื่อเคารพพระเจ้า มีสรรพคุณด้านป้องกันแคล้วคลาดสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บ ใครที่จะนำมาแหวนหัวนะโมมาใส่ ควรเลือกใส่ที่นิ้วกลางข้างขวา อย่าลืมว่าการจะนำเครื่องรางใดมาใช้ติดตัวไว้เสริมขวัญและกำลังใจยามมีโรคระบาด ควรผ่านพิธีปลุกเสกก่อนเสมอ จะเลือกการปลุกเสกแบบง่าย ๆ โดยวิธีนำแหวน ต่างหูที่ซื้อมาไปวนผ่านควันธูปในศาลเจ้าจีน วนทางซ้ายสามรอบ และวนทางขวาสามรอบแล้วนำมาสวมใส่ ร่วมกับการป้องกันตัวเองตามวีที่ทางการแพทย์แนะนำขอบขอบคุณข้อมูลจาก:thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy