Social :

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 12 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564

13 ก.ย. 64 17:09
ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 12 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564

ประกาศจาก... มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 12 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 12 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
4 สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
5 ค.ม.การบริหารการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
6 สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา
7 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
8 สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


 

อัตราเงินเดือน
1 ระดับปริญญาเอก 27,300 บาท
2 ระดับปริญญาโท 22,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือหน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 6-20 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy