Social :

เร่งให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเร็วที่สุด “สาธิต”มั่นใจวัคซีนพอเร่งฉีดเป้าหมาย

14 ก.ย. 64 08:09
เร่งให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเร็วที่สุด “สาธิต”มั่นใจวัคซีนพอเร่งฉีดเป้าหมาย

เร่งให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเร็วที่สุด “สาธิต”มั่นใจวัคซีนพอเร่งฉีดเป้าหมาย

“รมช.สาธิต” ยันไทยมีวัคซีนเพียงพอ ขอให้มั่นใจหลังจากนี้การกระจายไร้ปัญหา เร่งให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเร็วที่สุด
นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ยอมรับว่า การกระจายวัคซีน ก่อนหน้านี้มีปัญหาในเริ่มแรก แต่หลังจากนี้ มั่นใจว่า การกระจายวัคซีนจะเป็นไปตามเป้าหมาย หลังการเจรจรกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่มีความแน่นอนมากขึ้น จึงจะทำให้ในปีนี้ ไทยจะมีปริมาณวัคซีนเพียงพอ ตรงเป้าหมาย และจะเร่งกระจายไปยังกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคเสี่ยง และสตรีตั้งครรภ์ แต่ยังติดปัญหาว่า ผู้สูงอายุในต่างจังหวัดยังกลัววัคซีน หรือบางคนมีอุปสรรคในการเดินทาง แต่กระทรวงฯ ได้จัดฉีดเชิงรุก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมารับวัคซีนได้เร็วที่สุด เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ควบคู่กับการป้องกัน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่หากรับเชื้อ จะมีอาการหนักและมีโอกาสเสียชีวิตสูง การฉีดเชิงรุก จึงเป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ ที่อาจไม่สามารถหรือสะดวกมาที่จุดบริการได้ เป็นอีกส่วนในการลดอัตราการต้องการเตียงไปด้วยนอกจากการฉีดเพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต ต้องมีการฉีดวัคซีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน โดยต้องเข้าไปฉีดวัคซีนบนเกาะต่างๆ ในอ่าวไทยที่เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ เหมือนกับเกาะฝั่งทะเลอันดามันให้ครบ 100%นอกจากนี้ นายสาธิต ยังเน้นย้ำถึงการใช้ยาฟ้าทะลายโจร ที่ขณะนี้ยังไม่ควรกินเพื่อป้องกันโควิด-19 ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว) สามารถให้ยาฟ้าทะลายโจร สกัดที่มี Andrographolide 180 mg ต่อวัน รับประทาน 3 มื้อก่อนอาหาร ต่อเนื่อง 5 วัน
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy