Social :ถูกภาคทัณฑ์! มติเพื่อไทยขับ “ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล” ออกจากสมาชิกพรรค

14 ก.ย. 64 08:09
ถูกภาคทัณฑ์! มติเพื่อไทยขับ “ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล” ออกจากสมาชิกพรรค

ถูกภาคทัณฑ์! มติเพื่อไทยขับ “ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล” ออกจากสมาชิกพรรค

เพื่อไทย มติขับ “ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล” ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ส่วนอีก 3 ส.ส. ถูกภาคทัณฑ์
รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพรรคเพื่อไทย ที่ได้มีการพิจารณาบทลงโทษสำหรับ ส.ส. โหวตสวนมติพรรค ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา ผลปรากฏที่ประชุมมีมติขับ 2 ส.ส. ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ประกอบด้วย นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอ้างอิงจากที่มีพฤติการณ์พูดกล่าวร้ายให้พรรคเพื่อไทยในทางเสื่อมเสีย และ นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ซึ่งที่ผ่านมาระยะเวลา 2 ปี ไม่เคยร่วมประชุม และทำกิจกรรมกับทางพรรค รวมถึงมักจะโหวตสวนมติพรรคอยู่เป็นประจำ
ส่วนอีก 3 ส.ส. ที่ถูกภาคทัณฑ์ และใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาส่งลงสมัคร ส.ส.สมัยหน้า ประกอบด้วย นายธีระ ไตรสรณกุล ,นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ และ นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี ขณะที่ ส.ส. ที่ถูกว่ากล่าวตักเตือน 1 คนคือ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่สามารถพิจารณาในตอนนี้ได้
เนื่องจากพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพราะติดโควิด-19 คือ นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายกขณะที่การประชุมในวันนี้ โดยสรุปการพิจารณากรณีดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติวางไว้ 4 แนวทาง ดังนี้ คือ 1. ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค 2 ราย 2. ภาคทัณฑ์และใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาส่งลงสมัคร ส.ส.สมัยหน้า 3 คน 3. ว่ากล่าวตักเตือน 1 คน 4. ยังไม่สามารถพิจารณาใดๆได้ เนื่องจากป่วยยังอยู่โรงพยาบาลอีก 1 คน


อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้คณะกรรมการจริยธรรม จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย และที่ประชุม ส.ส. พรรค พิจารณาจะดำเนินการขับ 2 ส.ส.ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ โดยใช้เสียง ส.ส. 3 ใน 4 ในการขับออกจากพรรค แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการพิจารณาจะนัดประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทย เพื่อขับ ส.ส. 2 รายดังกล่าว

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy