Social :

ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาคม 2564

14 ก.ย. 64 12:09
ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาคม 2564

ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ตุลาคม 2564

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์
จำนวน 8 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท
 

คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และมีใจรักบริการ
- มีทักษะในการบริการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
- หากมีทักษะในการถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ คลิปอนิเมชัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีทักษะลงเสียงบรรยาย หรือพิธีกรดำเนินรายการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ ทั้งในและนอกเวลาทำการและวันหยุดราชการได้
- สัญญาจ้างงานชั่วคราว

การรับสมัคร
ยื่นประวัติส่วนตัวและตัวอย่างผลงานได้ที่ sineenart1123@gmail.com
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564รายละเอียดเพิ่มเติมขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy