Social :

ชีวิตเฮง ๆ 21 กันยา วันไหว้พระจันทร์ แนะให้ผู้หญิงไหว้แล้วจะปัง

14 ก.ย. 64 19:09
ชีวิตเฮง ๆ 21 กันยา วันไหว้พระจันทร์ แนะให้ผู้หญิงไหว้แล้วจะปัง

ชีวิตเฮง ๆ 21 กันยา วันไหว้พระจันทร์ แนะให้ผู้หญิงไหว้แล้วจะปัง
ชีวิตเฮง ๆ 21 กันยา วันไหว้พระจันทร์ แนะให้ผู้หญิงไหว้แล้วจะปัง


ธรรมเนียมประเพณีผ่านความเชื่อวันไหว้พระจันทร์ คนจีนโบราณว่าอย่างไรใครควรไหว้ไม่ควรไหว้ บทความนี้ horoscope thaiza จะแนะนำ

     ผู้ชายจะไม่นิยมไหว้พระจันทร์ เนื่องจากชาวจีนโบราณเชื่อว่า พระจันทร์คือตัวแทนพลังหยิน ซึ่งเป็นธาตุผู้หญิง แต่ผู้ชายคือพลังหยาง ฉะนั้นคนจีนโบราณจึงให้แต่ผู้หญิงเป็นคนไหว้พระจันทร์จะรับพลังในตัวขึ้น แต่ปัจจุบันชาวจีนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ไหว้พระจันทร์ได้เช่นกัน แต่จะให้ผู้หญิงไหว้เป็นคนแรก

     คนจีนโบราณเชื่อว่าไหว้พระจันทร์เพื่อขอพรสิ่งที่ประสงค์จะได้ตามใจหวัง ควรจะเริ่มต้นตอนหัวค่ำ ซึ่งดวงจันทร์เริ่มปรากฏบนท้องฟ้า ทำมุมสี่สิบห้าองศา จะขอพรได้ดั่งใจ สมัยก่อนพิธีไหว้พระจันทร์จะดำเนินไปจนประมาณสี่ทุ่ม หลังเสร็จพิธีสมัยก่อนทุกคนในครอบครัวจะตั้งวงแบ่งกันกินขนมไหว้พระจันทร์ โดยสมัยโบราณขนมไหว้พระจันทร์จะใช้ขนมโก๋แป้งขาวและต้องนำมาหั่นแบ่งให้เท่ากับจำนวนคนในครอบครัว ห้ามเกินหรือขาด และแต่ละชิ้นต้องมีขนาดที่เท่ากัน ขนมไหว้พระจันทร์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี ความกลมเกลียวของคนในครอบครัว ฉะนั้น รูปลักษณะของขนมไหว้พระจันทร์ที่จะทำให้ชีวิตลูกหลานโชคดี คนจีนโบราณว่าจะต้องทำเป็นก้อนวงกลม แสดงลักษณะธาตุทอง ธาตุความร่ำรวย และความสามัคคี

     ประเพณีวันไหว้พระจันทร์คือเทศกาลชาวจีน แต่ปัจจุบันมีคนไทยกลุ่มหนึ่งจำนวนสนใจร่วมทำพิธีไหว้พระจันทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ ว่าใครความตั้งใจจะไหว้ขอพรจากพระจันทร์จะได้พรสมใจหวังแล้วคุณล่ะปีนี้คืนวันไหว้พระจันทร์จะขออะไรคิดไว้ยัง


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:thaiza.com/

โพสต์โดย : monnyboy