Social :

จริงจังผลักดันร่างกฎหมาย “นพดล”จี้รบ.ผลักดันร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ

20 ก.ย. 64 07:09
จริงจังผลักดันร่างกฎหมาย “นพดล”จี้รบ.ผลักดันร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ

จริงจังผลักดันร่างกฎหมาย “นพดล”จี้รบ.ผลักดันร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ

“นพดล” ผิดหวังสภาไม่สามารถลงมติร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติฯได้ จี้รัฐบาลจริงจังผลักดันร่างกฎหมายนายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตนรู้สึกผิดหวังที่รัฐสภาไม่สามารถลงมติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ในวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมาได้ ทั้งๆ ที่เป็นกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเตรียมองค์ประชุมให้ครบเพื่อผลักดันร่างกฎหมายนี้ ทำให้เสียเวลาไปเดือนกว่าแทนที่จะมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายฉบับนี้ช่วงปิดสมัยประชุม นอกจากนั้นร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้ใช้เวลาถึง 4 ปีกว่าจึงมีการเสนอหลังจากมีรัฐธรรมนูญ ซึ่งควรเสนอเข้าสู่สภานานแล้ว


โดยนายนพดล กล่าวต่อว่า รัฐบาลต้องจริงจังและแก้ปัญหาด้านการศึกษาให้ตรงจุดและรวดเร็วกว่านี้ เช่นปัญหาเฉพาะหน้าจากการระบาดโควิด-19 ทำให้ครอบครัวขาดรายได้ เด็กจำนวนมากต้องออกจากโรงเรียน ตนเห็นว่าการเยียวยาเด็กคนละ 2,000 บาทยังไม่พอ สิ่งที่ต้องทำเพิ่มด่วนคือ เติมเงินให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อไปอุ้มเด็กที่ขาดแคลนไม่ให้หลุดจากโรงเรียนมากกว่านี้ และต้องเติมงบประมาณให้มากพอด้วย นอกจากนั้นตนเคยเสนอว่าถ้าเปิดเทอมเดือน พ.ย.ได้จริง กระทรวงศึกษาฯต้องตรึงไม่ให้ความเหลื่อมล้ำของเด็กยากจนถ่างขึ้นไปอีกและรักษาคุณภาพการศึกษาไทยไว้ให้ได้ วิธีหนึ่งคือเตรียมบทเรียนกระตุ้นทักษะ สมรรถนะ และความรู้ที่หายไปให้ผู้เรียนทุกระดับ และควรประเมินผู้เรียนรายคนเพื่อเสริมเติมให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ต่อไป แต่ยังไม่ได้ยินแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้จากกระทรวงขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy