Social :

พร้อมแล้ว! กกต.แจงเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต.

20 ก.ย. 64 12:09
พร้อมแล้ว! กกต.แจงเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต.

พร้อมแล้ว! กกต.แจงเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบต.

กกต.ประชุมผู้บริหาร แจงความพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่จัดเลือกตั้ง อบต.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 90 คนสำหรับการประชุมครั้งนี้
เป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ในการมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล , การสมัครรับเลือกตั้ง , การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง , คู่มือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง , การแก้ไขแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง , การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ,บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง , การจัดทำทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy